Biofyringsolje

Hva er biofyringsolje

Varmen fra fyringsanlegg er fantastisk! Konverterer du til biofyringsolje så kan du fortsette å fyre med god samvittighet og du sparer deg for store kostbare investeringer. Biofyringsolje er fornybar og produseres bærekraftig av matavfall, alger eller trevirke. Biofyringsoljen vi selger er produsert av raps. Biofyringsolje tilhører det korte kretsløpet. Det vil si at den resirkulerer CO2 som er inne i atmosfæren allerede, den er dermed klimanøytral.

Hva kan vi tilby

Vi selger kun palmeoljefri biofyringsolje. Vår biofyringsolje B100 fremstilles av ren rapsolje og er det samme produktet som innblandes i vanlig diesel. Det vil si at at vår biofyringsolje tilfredstiller den europeiske CEN-standarden EN14214. Oljen produseres av Norske Shell AS.

Hva må du gjøre

Avtal tid med servicetekniker (se service som vil ta en befaring på deres anlegg og finne ut om det kan konverteres. Utover dette er det bare et filterbytte og en justering av brenneren. Vi vil også anbefale at du vasker tank og rørsystemer, da biofyr har løsende egenskaper på gamle avleiringer. Dette vil kunne stoppe til filteret.

Hvor mye kulde tåler biofyringsolje

Biofyringsolje tåler samme kulde som en fossil fyringsolje -11. Så kravene vil være det samme, du må ha nedgravd eller innendørs tank.

Støtteordninger

Private bosatt i Oslo kommune kan søke støtte via Enøk-fondet for overgang til biofyringsolje. De vil med det få dekket 50 % av kostnaden ved konvertering fra fossil fyringsolje til biofyringsolje.