Service

Vi vil anbefale at du ved bruk av standard parafin eller standard fyringsolje årlig renser din parafinovn eller ditt fyringsoljeanlegg, annethvert år ved bruk av premium. Dette vil gi en større driftssikkerhet og bedre fyringsøkonomi når kulden setter inn.

Husk at du må ha parafin/fyringsolje på tanken før det skal utføres service.

Serviceteknikere i Oslo-området:

  • Service oljefyr Oslo - Stig Andersen fyringsservice, tlf: 906 85 793, sa@fyringsservice.no
  • Service parafinkamin Oslo - Parafin Teknikk Lars Øyo, tlf: 932 88 474
  • Service oljefyr Follo - AG Varmeteknikk AS, tlf: 40 00 64 11, post@agvarmeteknikk.no
  • Service parafinkamin Follo - Pål Skurdal, tlf: 905 96 170