Dieselautomatene

Biofyringsolje B100

Sesongoversikt
-8°C hele året men dette kan variere fra last til last. Blokkeringspunkt kan være fra -4°C til -10°C.

Produktet

Produkt informasjon

Biofyringsolje B100 fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr. Etter 1 januar 2020 var det ikke lengre tillatt med fossil fyringsolje til fyring. Det er nedfelt i lovverket at kommunene kan be om å få utlevert kundelister hos alle oljeselskaper. Så bytt nå om du ikke har gjort det alt.

Miljøet

Den tilfredsstiller EUs fornybardirektiv (Renewable Energy Directive – RED) og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standaren ISCC. Den oppfyller den Europeiske produktstandarden NS-EN14214

Produksjon og sporbarhet

Biofyringsolje tilhører det korte kretsløpet. Det vil si at den resirkulerer CO2 som er inne i atmosfæren allerede. Den er dermed klimanøytral. Vår FAME (fatty acid methyl ester) består av mest rapsolje, men den kan også inneholde andre vegetabilske oljer. Vår FAME inneholder ikke palmeolje.

Kuldeegenskaper

Kuldeegenskapene på biofyringsolje kan endres litt fra batch til batch, men den har litt dårligere kuldeegenskaper enn fossil fyringsolje som tålte -11 grader. Vi anbefaler derfor sterkt alle våre kunder å legge inn en varmekabel eller varme i inntaket inn til fyrkjelen slik at man ikke blir bundet opp til å måtte kjøpe dyre bioprodukter som tåler sterk kulde. Aksepter aldri en ombygging som oppfordrer til bruk av bare HVO, da dette er et mye dyrere produkt.

Bestilling

Ved bestilling av B100 må du være sikker på at det er B100 standard EN14214 som er på tanken fra før. Sjekk siste faktura eller kontakt din oljeleverandør. B100 er ikke et produkt mange bruker og det kan ikke lagres på bil. Så du må peile tanken før du bestiller et bestemt volum.

Bytte av produkt

Skal du bytte til fra B100 til HVO må du kontakte servicetekniker først før du blander produkter og dysene må også justeres. Du må aldri blande B100 med fossil diesel. Det kan utvikle kraftig røyk og sote ned hele anlegget.