Dieselautomatene

Biofyringsolje B100

Sesongoversikt
-8°C hele året men dette kan variere fra last til last. Blokkeringspunkt kan være fra -4°C til -10°C.

Produktet

Produkt informasjon

Biofyringsolje B100 fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr. Etter 1 januar 2020 var det ikke lengre tillatt med fossil fyringsolje til fyring. Det er nedfelt i lovverket at kommunene kan be om å få utlevert kundelister hos alle oljeselskaper. Så bytt nå om du ikke har gjort det alt.

Miljøet

Den tilfredsstiller EUs fornybardirektiv (Renewable Energy Directive – RED) og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standaren ISCC. Den oppfyller den Europeiske produktstandarden NS-EN14214

Produksjon og sporbarhet

Biofyringsolje tilhører det korte kretsløpet. Det vil si at den resirkulerer CO2 som er inne i atmosfæren allerede. Den er dermed klimanøytral. Vår FAME (fatty acid methyl ester) består av mest rapsolje, men den kan også inneholde andre vegetabilske oljer. Vår FAME inneholder ikke palmeolje.

Kuldeegenskaper

Kuldeegenskapene på biofyringsolje kan endres litt fra batch til batch, men den har litt dårligere kuldeegenskaper enn fossil fyringsolje som tålte -11 grader. Vi anbefaler derfor sterkt alle våre kunder å legge inn en varmekabel eller varme i inntaket inn til fyrkjelen slik at man ikke blir bundet opp til å måtte kjøpe dyre bioprodukter som tåler sterk kulde. Aksepter aldri en ombygging som oppfordrer til bruk av bare HVO, da dette er et mye dyrere produkt.

Du må aldri putte biofyringsolje eller HVO på tank hvor det har vært fossil fyringsolje. Dette vil løse opp alt slammet i bunnen etter den fossile fyringsoljen og dette havner i filterne. Det er altså svært dårlig økonomi å droppe tankrensen.