Dieselautomatene

Biofyringsolje RME

Sesongoversikt
Sommer -11°C, vinter -20°C. Kun ved bestilling av større kvantum.

Produktet

Produkt informasjon

Biofyringsolje Fame inneholder 100% rapsolje. Den kan erstatte fossil diesel i oljefyren og har en brennverdi på 90%. RME leveres kun ved bestilling over 3000 liter da dette ikke er lagervare. Om du skal konvertere fra fossil diesel til Biofyringsolje RME må tanken renses og dysene justeres av en sertifisert fyringstekniker. Grunnen til at man renser tanken er at fossil diesel legger igjen mye slam. Dette slammet vil løses opp av biofyringsoljen og komme inn i dysene. Det vil da bli full stopp av anlegget. Ved bygg fyring må slanger og pakninger byttes og dyser justeres. Biofyringsoljer krever service 1-2 ganger i året.

Miljøet

Biofyringsolje RME har et lavt innhold av vann, nitrogen, aske og andre forurensninger. Oljen er 100% palmeoljefri.Den reduserer klimagassutslipp (CO2) med opptil 65% sammenlignet med fossil olje

Lagring

Biofyringsolje RME kan lagre i opp til 36 måneder i rene tanker. Biofyringsolje RME har gode kuldeegenskaper og kan dermed brukes på innendørs tank eller utendørs nedgravd tank.