Boligvarme

Hva kan vi tilby dere?

Vi kan levere følgende produkter:

Biofyringsolje Premium (RME)


Kuldeegenskaper: Sommer, vår og høst -11°C, vinter -20°C. Kun ved bestilling av større kvantum.

Biofyringsolje FAME B100


Kuldeegenskaper: Tåler opptil -8°C, krever isolering eller varmekabel. Samme kuldeegenskaper hele året.

Service og drift