Boligvarme

Hva kan vi tilby dere?

Vi kan levere følgende produkter:

Biofyringsolje FAME B100 (EN12214)


Kuldeegenskaper: Tåler opptil -8°C, krever isolering eller varmekabel. Samme kuldeegenskaper hele året.

Biofyringsolje Premium (RME)


Kuldeegenskaper: Sommer, vår og høst -11°C, vinter -20°C. Kun ved bestilling av større kvantum.

HVO (EN12214 og EN590)


Kuldeegenskaper: Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -33°C.

Service og drift