Dieselautomatene

Diesel polar

Sesongoversikt
Sommer -23 grader fra 1. april til 15. september. vår og høst -33 grader fra 1. mars til 31. mars og 16. september til 31. oktober. Vinter -43 grader fra 1. november til 29. februar.

Produktet

Produkt informasjon

Diesel Polar er blank eller farget diesel tilsatt et stoff som senker frysepunktet med minimum 11 grader i tillegg til dieselens allerede gode kuldeegenskaper. Diesel med høyere kuldeegenskaper er helt nødvendig for langtransport i ekstremt kalde landområder både til motor og til kjøle/varme -aggregat. Dette gjelder spesielt biler som skal fraktes med tog eller båt som utsettes for ytterligere ekstreme temperaturer.