Miljø og bærekraft

EUs bærekraftkriterier

Råvaren

Hva slags råvare brukes i produksjonen

Animalsk fett fra næringsmiddelindustri

Animalsk fett fra kjøttindustrien har i mange år vært anvendt som råvare i produksjon av fornybart drivstoff. Animalsk fett kan også anvendes i industri for dyrefor og til kjemisk industri. Animalsk fett som er godkjent for bruk i dyrefor blir ikke anvendt i drivstoffmarkedet. Her stilles det krav til sporbarhet tilbake til stedet der restproduktet eller avfallet oppstår.

Brukt matolje og frityrolje

Brukt matolje er restprodukter fra næringsmiddelindustrien og brukt frityrolje er avfall fra frityr og steking ved f.eks. restauranter, men også fra næringsmiddelindustrien som bearbeider stekte ferdig-produkter. Det stilles krav på sporbarhet helt tilbake til navnet på produsenten eller restauranten.

Fiskefett fra fiskeindustrien

Avfallet fra fiskefett separeres fra den rensede fisken som går til næringsmidler. Fiskefettet anvendes til dyrefor. Alt som ikke kan anvendes til dyrefor, anvendes som råstoff til produksjon av biodrivstoff. Her stilles det krav til sporbarhet tilbake til produsent eller der avfallet oppstår.

Produksjon og sporbarhet