Dieselautomatene

Næringsbygg og borettslag

Med 30 års erfaring med levering og oppfølging av borettslag og næringsbygg, vet vi hvilke følger det vil ha å gå tom for olje. Vi har derfor leveringsgaranti senest dagen etter bestilling, og ved større anlegg kan vi etter avtale selv passe på at tanken din aldri går tom.
Fra 2020 ble det forbudt å fyre med fossil diesel, men fyller man biodiesel har man friheten til å svitsje mellom strøm og olje etter hva som er billigst.

Produkter vi mener passer for ditt bruk

Alle våre biooljer er palmeoljefri og tilfredsstiller EUs fornybardirektiv RED og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISCC.

Som kunde av oss får du dette og mye mer.

Leveringsgaranti – oftest samme dag eller senest dagen etter.
Biodiesel HVO100 (palmeoljefri)
Avtale om oppfølging av tanken så den ikke går tom i kuldeperioden
Konkurransedyktige priser og skreddersydd rabatter.

Hvorfor velge biodiesel HVO100 i tillegg til strøm?

Med biodiesel HVO100 på tanken, har dere mulighet til å svitsje mellom strøm og olje som kan gi et billigere varmebudsjett gjennom vinteren.

Mer forutsigbart enn strøm.

Med dagens strømpriser, kan biodiesel HVO100 fra oss være mer forutsigbart, da vi kun endrer prisene en gang i uken.

Palmeoljefri og sertifisert.

Alle våre biooljer er dessutten palmoljefri. De tilfredsstiller EUs fornybardirektiv RED og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISCC.

Vi ønsker å bygge en bærekraftig fremtid sammen med dere.

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her