Om NB

Nesodden boligvarme AS er en frittstående forhandler av biofyringsolje, fyringsolje, RSD (HVO) og diesel. Vi henter hos vår leverandør St1 (Shell) og leverer direkte til deg uten fordyrende mellomledd i hele Stor Oslo. Dette gjør at vi kan levere beste kvalitet til svært gunstige priser. Rask levering og topp service! Nesodden boligvarme ble etablert på Nesodden i 1969 og har siden den gang sørget for drift og varme i Osloregionen. Nesodden boligvarme er i dag drevet av John Aavitsland og Yngvill Dal. Nesodden Boligvarme har aller høyeste kredittrating AAA. Dette betyr at vårt firma har god økonomi. Dette sikrer deg som kunde en pålitelig levering av varer og at våre norske sjåfører til enhver tid har korrekt lønn etter norske tariffer.

Ansatte

  • John - Eier og daglig leder. Tidligere brannmann på Nesodden brannstasjon og har driftet Nesodden Boligvarme og kjørt tankbil siden 1989
  • Jacob – Utdannet yrkessjåfør med lang erfaring innen langtransport og fast ansatt hos Nesodden boligvarme i over 2 år.
  • Yngvill - Eier og styreleder. Ansatt på ordremottak og regnskap og har jobbet i Nesodden Boligvarme siden 1995.

HMS

Nesodden Boligvarme har egen sikkerhetsrådgiver og HMS-leder kompetanse. I tillegg har daglig leder selv vært ansatt i brannvesenet i 15 år og har god kompetanse innen brannsikkerhet. Alle våre sjåfører har ADR og yrkeskompetanse YSK, og de er årlig på brannvernkurs hos Norske Shell. Vi har stor fokus på generell sikkerhet og HMS. Vi satser på defensiv kjøring, gode rutiner, visuell og manuell kontroll av bilen i tillegg til daglig fokus på sikkerhet på veien og ved levering til kunden. Sikkerhetsdatablad finner du her! Våre biler blir årlig kontrollert hos MAN, tankene trykktestes og tellere justeres hos justervesenet.