Dieselautomatene

Oppvarming av bolig

Med dagens uforutsigbare strømpriser anbefaler vi alle å fyre med biofyringsolje. Da har du muligheten til å svitsje mellom strøm og olje etter hva til enhver tid er billigst. Fra 2020 ble det forbudt å fyre med fossil diesel i Norge. Parafin er et utgått produkt og det er ikke laget noen erstatningsvare for dette.

Produkter vi mener passer for ditt bruk

Alle våre biooljer er palmeoljefri og tilfredsstiller EUs fornybardirektiv RED og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISCC.
Biodiesel HVO100
Biodiesel HVO100 (standard EN15940)

Biodiesel HVO100 er laget av 100% vegetabilske oljer og har samme egenskap som fossil diesel. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt...

Biofyringsolje B100

Biofyringsolje B100 inneholder mest rapsolje, men også andre vegetabilske oljer. Den kan erstatte fossil diesel i oljefyren og har en brennverdi på 90-93%...

previous arrow
next arrow

Service og vedlikehold.

Alle tre produktene krever årlig justering av dysene slik at oljen brenner som den skal, men det er litt forskjell på antall årlige servicer etter hvilket produkt du fyller. Mangel på service kan gi driftsstans. Bruk alltid en EO-godkjent fyringstekniker.

Dette anbefales.

– Biodiesel HVO100 anbefales service 1 gang pr år.

– Biofyringsolje B100 og RME anbefales service 1-2 ganger årlig.

Du kan lese mer om de tre produktene her.

Ombygging eller bytte av produkter.

Ønsker du å bytte mellom bioprodukter, kan dette gjøres ved neste service. Brenneren må da justeres, og det er en fordel å ha minst mulig igjen av gammelt produkt. Fossil diesel og biodiesel HVO kan blandes, men det kan kreve flere justeringer. Ikke putt biofyringsolje på en tank som ikke er renset, da risikerer du å måtte bytte ut alt, eller i beste fall bare skifte filtere ofte.
Vi anbefaler våre kunder å bruke AG varmeteknikk som er spesialisert på bioprodukter. Kontakt på tlf 41 21 30 90 eller [email protected]

Vi ønsker å bygge en bærekraftig fremtid sammen med dere.

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her