Oppvarming bolig

Med dagens uforutsigbare strømpriser, kan det være lurt å gå over til biofyringsolje. Da har du muligheten til å svitsje mellom strøm og biofyringsolje etter hva som er mest lønnsomt. Fra 2020 ble det forbudt å fyre med fossil diesel, men fyller man bioolje har man friheten til å svitsje mellom strøm og olje etter hva som er billigst.

Produkter vi mener passer for ditt bruk

Alle våre biooljer er palmeoljefri og tilfredsstiller EUs fornybardirektiv RED og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISCC.
Biodiesel HVO100
Biodiesel HVO100

Biodiesel HVO100 (EN15940) er laget av 100% vegetabilske oljer og har samme egenskap som fossil diesel. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt...

Sommer
-11°C
Vår og høst
-11°C
Vinter
-20°C
Biofyringsolje Fame B100
Biofyringsolje Fame B100

Biofyringsolje Fame inneholder mest rapsolje, men også andre vegetabilske oljer. Den kan erstatte fossil diesel i oljefyren. og har en brennverdi på 90-93%...

Sommer
-5°C
Vår og høst
-5°C
Vinter
-5°C
Biofyringsolje RME
Biofyringsolje RME

Biofyringsolje Fame inneholder 100% rapsolje. Den kan erstatte fossil diesel i oljefyren og har en brennverdi på 90%. RME må bestilles i god tid før du går tom, da dette ikke er lagervare...

Sommer
-11°C
Vår og høst
-11°C
Vinter
-20°C
Fossil Diesel
Fossil diesel

Fossil diesel har et svovelinnhold på max 10ppm og brukes til alt som er motorisert og den har erstattet fyringsolje standard. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt. Brennverdi er på 100%...

Sommer
-11°C
Vår og høst
-22°C
Vinter
-32°C
Diesel Polar
Diesel polar

Diesel Polar er blank eller farget diesel tilsatt et stoff som senker frysepunktet med minimum 11 grader i tillegg til dieselens allerede gode kuldeegenskaper...

Sommer
-23°C
Vår og høst
-33°C
Vinter
-43°C
previous arrow
next arrow

Les om alle våre
produkter her.

Service og vedlikehold.

Alle tre produktene krever årlig justering av dysene slik at oljen brenner som den skal, men det er litt forskjell på antall årlige servicer etter hvilket produkt du fyller. Mangel på service kan gi driftsstans. Bruk alltid en EO-godkjent fyringstekniker.

Dette anbefales.

– Biodiesel HVO100 anbefales service 1 gang pr år.

– Biofyringsolje B100 og RME anbefales service 1-2 ganger årlig.

Du kan lese mer om de tre produktene her.

Ombygging eller bytte av produkter.

Ønsker du å bytte mellom bioprodukter, kan dette gjøres ved neste service. Brenneren må da justeres, og det er en fordel å ha minst mulig igjen av gammelt produkt. Fossil diesel og biodiesel HVO kan blandes, men det kan kreve flere justeringer. Ikke putt biofyringsolje på en tank som ikke er renset, da risikerer du å måtte bytte ut alt, eller i beste fall bare skifte filtere ofte.
Vi anbefaler våre kunder å bruke AG varmeteknikk som er spesialisert på bioprodukter. Kontakt på tlf 41 21 30 90 eller [email protected]

Vi ønsker å bygge en bærekraftig fremtid sammen med dere.

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her