Produktkatalog

Få mer informasjon om produktene våre. Velg produktet du ønsker å lese mer om, nedenfor.

Biofyringsolje Premium (RME)

Biofyringsolje FAME B100

Diesel Polar

Biodiesel HVO Farget

Biodiesel HVO Blank

Diesel Blank

Diesel Farget

Adblue

Motorolje

Spylervæske

Hydraulikkolje

Frostvæske

Biodiesel HVO Blank


Kuldeegenskaper: Sommer -15°C, vår og vinter -34°C.

HVO til din dieselmotor.

HVO og andre produkter.

Kuldeegenskaper og lagring.

HVO og miljøet.

Biodiesel HVO Farget


Kuldeegenskaper Sommer -15°C, vår og høst -22°C, vinter -34°C

HVO til din maskinpark.

HVO som fyring - byggtørke.

HVO til din båtmotor.

HVO og andre produkter.

Kuldeegenskaper og lagring.

HVO og miljøet.

Biofyringsolje FAME B100


Kuldeegenskaper: Tåler opptil -8°C, krever isolering eller varmekabel. Samme kuldeegenskaper hele året.

Produksjon og sporbarhet.

Forbud mot bruk av biofyringsolje.

Kuldeegenskaper.

Biofyringsolje og miljøet.

Biofyringsolje Premium (RME)


Kuldeegenskaper: Sommer, vår og høst -11°C, vinter -20°C. Kun ved bestilling av større kvantum.

Biofyringsolje (RME) er en premiumkvalitet.

Bruksområde.

Fordeler.

Lagring.