Biofyringsolje Premium (RME)


Kuldeegenskaper: Sommer, vår og høst -11°C, vinter -20°C. Kun ved bestilling av større kvantum.

Biofyringsolje FAME B100


Kuldeegenskaper: Tåler opptil -8°C, krever isolering eller varmekabel. Samme kuldeegenskaper hele året.

Diesel Polar


Kuldeegenskaper: Diesel tilsatt addetiv som tåler -43°C.

Biodiesel HVO Farget


Kuldeegenskaper Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -33°C.a

Biodiesel HVO Blank


Kuldeegenskaper Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -33°C.

Diesel Blank


Kuldeegenskaper: Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -32°C. Inneholder 23% bioprodukter.

Diesel Farget


Kuldeegenskaper: Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -32°C.