Biodiesel og fremtiden

En palme er ikke en palme - en spennende tid ligger foran oss! Biodrivstoff produsert på rett måte er en svært viktig del av løsningen på klimautfordringene. I dag står dieselbilene for den største reduksjonen av CO2. I dag 2018 er kravet 10 prosent innblanding av biodiesel i drivstoffet og dette skal fortsette å øke til 20 prosent innblanding fra 2020.

Vi er stolte av å levere biodiesel laget av bærekraftig palmeolje fra St1

Palmeplanten er en av de mest produktive oljeplanter som finnes. All vår palmeolje kommer fra plantasjer som ikke bidrar til avskoging. I stedet skaper dette arbeidsplasser og gir mulighet til skolegang for barn i samfunn med fattigdom som i dag baserer sin inntekt blant annet på dyrking av kokain.

Vår leverandør St1 er unike i sitt arbeid med bærekraftig palmeoljeproduksjon. Enorme gressletter i Columbia dyrkes, noe som også bidrar til å binde karbon i jorda. Innen 5 år skal det plantes på 60000 hektar og det skal produseres 250000 tonn palmeolje. De jobber ellers mye med biodrifstoff fra avfall og med fornybar energi mer generelt.

Bidrar ikke til avskoging

Alt biodrivstoff vi selger er sertifisert i henhold til EU og miljødepartementets krav til bærekraft og sporbarhet. Dette sikrer at biodrivstoffet ikke bidrar til avskoging eller andre skader på biologisk mangfold (sertifisert av RSPO og SCC). St1 er 100 prosent transparent i sitt arbeid når det gjelder hele verdikjeden for sin palmeolje, og du kan se hvilke plantasjer den kommer fra på Neste's traceability dashboard.

Etterspørsel etter energi vil fortsette å øke og det er ingen grunn å tro at folk vil gå for en dårligere levestandard. Trevirke vil i liten grad kunne erstatte de 100 millioner med oljefat menneskene bruker hver dag. Fremstillingen er avansert og det krever mye trevirke. Raps og avfallsstoffer brukes i dag til fyring i hus, men den mangler kuldeegenskapene. Derfor er palmeoljeproduksjonen den viktigste råstoffmiksen vi har for å kunne bidra til betydelige kutt i klimagassutslippet. Problemet er altså ikke palmeoljen i seg selv men avskogingen ikke bærekraftig produksjon av palmeolje fører med seg. Palmeoljen som drivstoff har mange gode egenskaper:

  • Den har et høyt cetantall
  • Den forbrenner renere enn fossil diesel
  • Finnes i både sommer og vinterkvalitet
  • Holder europeisk standard EN590.

Vi kan dessverre ikke tilby ren HVO biodiesel til maskiner idag, da tilgangen på bærekraftig HVO foreløpig er for liten. Det lille man foreløpig har tilgang til blir brukt til innblandingen i blank diesel som i dag er på 10 prosent. Det vi kan tilby i dag er REx diesel med opptil 60 prosent fornybare komponenter. REx Diesel er laget av avfall fra den finske trevirkeindustrien og oppfyller EUs bærekraftkriterier for utviklingen av fornybare drivstoff. Dieselen inneholder en sesongtilpasset mengde fornybar råvare, og det unike med den nye dieselen er at det kan tankes på alle kjøretøy med dieselmotorer Til fyring kan vi tilby biofyringsolje som tåler ned til minus 11 grader. Ved temperaturer under dette må man bruke isolerte tanker.

-Nesodden Boligvarme AS vil være med på prosessen med å erstatte fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, liter for liter.