Biofyringsolje

På grunn av all forvirringen rundt forbudet mot fossil fyringsolje har vi laget en informasjonportal der du kan få svar på de oftest stilte spørsmålene rundt dette: www.biofyringsolje.info. Vi kan også kontaktes på post@nesoddenboligvarme.no eller på 64939200.

Hva er biofyringsolje

Varmen fra fyringsanlegg er fantastisk! Konverterer du til biofyringsolje så kan du fortsette å fyre med god samvittighet og du sparer deg for store kostbare investeringer. Biofyringsolje er fornybar og produseres bærekraftig av matavfall, alger eller trevirke. Biofyringsoljen vi selger er produsert av raps. Biofyringsolje tilhører det korte kretsløpet. Det vil si at den resirkulerer CO2 som er inne i atmosfæren allerede, den er dermed klimanøytral.

Hva kan vi tilby

Vår biofyringsolje er produsert av raps. Den tilfredsstiller EUs fornybardirektiv (Renewable Energy Directive – RED) og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISCC. Den oppfyller den Europeiske produktstandarden NS-EN 14214. Vår leverandør av biofyringsolje er St1 og vi henter all biofyringsoljen på sjursøya i Oslo.

Hva må du gjøre

Avtal tid med servicetekniker (se service) som vil ta en befaring på deres anlegg og finne ut om det kan konverteres. Utover dette er det bare et filterbytte og en justering av brenneren. Vi vil også anbefale at du vasker tank og rørsystemer, da biofyr har løsende egenskaper på gamle avleiringer. Dette vil kunne stoppe til filteret.

Prisen for befaringen er kr. 1000-1500. Bestiller du av oss får du kr. 1000 tilbake ved første levering.

Hvor mye kulde tåler biofyringsolje

Biofyringsolje kan ha veldig forskjellige kuldeegenskaper. Det kan være forskjellig hos de forskjellige leverandørene og det kan variere hos produsenten til en leverandør. Ta derfor alltid utgangspunkt i at biofyringsoljen blokkerer allerede ved –5 grader. Det betyr at du må oppbevare den i nedgravd tank med isolert slange inn eller i innendørs tank i kjeller

Støtteordninger

Det finnes dessverre ingen støtteordninger for konvertering til biofyringsolje. Forklaringen på dette er at staten ikke kan støtte motstridene, altså fjerne oljetanken og beholde oljetanken.