Storkunder

Nesodden Boligvarme er en frittstående forhandler som gir oss muligheten til å levere store kvantum til svært gode priser. Vi kjøper inn all fyringsolje, biofyringsolje og diesel fra St1 (tidl Norske Shell), og kan derfor garantere for aller beste kvalitet og driftsikkerhet.

Næringsbygg:

Konvertere til biofyringsolje? Sørg for 100 % fornybar energi i god tid før 2020. Les mer om vår biofyringsolje her. Oslo kommune har idag over 60 anlegg som går på biofyringsolje og stadig flere borettslag, næringsbygg og hoteller følger nå etter

Vi har allerede flere års erfaring med levering av biofyringsolje til storkunder.