Produktkatalog

Få mer informasjon om produktene våre. Velg produktet du ønsker å lese mer om, nedenfor.

Adblue

Motorolje

Spylervæske

Hydraulikkolje

Frostvæske

Biofyringsolje RME


Kuldeegenskaper: Sommer, vår og høst -11°C, vinter -20°C. Kun ved bestilling av større kvantum.

Biofyringsolje RME er en premiumkvalitet.

Bruksområde.

Fordeler.

Lagring.

Biofyringsolje FAME B100


Kuldeegenskaper: Tåler opptil -8°C, krever isolering eller varmekabel. Samme kuldeegenskaper hele året.

Produksjon og sporbarhet.

Forbud mot bruk av biofyringsolje.

Kuldeegenskaper.

Biofyringsolje og miljøet.

Diesel Polar


Kuldeegenskaper: Diesel tilsatt addetiv som tåler -43°C.

Diesel Polar.

Biodiesel HVO Farget


Kuldeegenskaper Sommer -15°C, vår og høst -22°C, vinter -34°C

HVO til din maskinpark.

HVO som fyring - byggtørke.

HVO til din båtmotor.

HVO og andre produkter.

Kuldeegenskaper og lagring.

HVO og miljøet.

Biodiesel HVO Blank


Kuldeegenskaper: Sommer -15°C, vår og vinter -34°C.

HVO til din dieselmotor.

HVO og andre produkter.

Kuldeegenskaper og lagring.

HVO og miljøet.

Diesel Blank


Kuldeegenskaper: Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -32°C. Inneholder 23% bioprodukter.

Diesel Farget


Kuldeegenskaper: Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -32°C.