Dieselautomatene

Biodiesel HVO100

Sesongoversikt

Sommer -12°C 15 mars til 15 oktober. Vinter -34°C fra 15 oktober til 15 mars

Produktet

Produkt informasjon

Biodiesel HVO100 (EN15940) er laget av 100% vegetabilske oljer og har samme egenskap som fossil diesel både til maskinparken, bilparken ,fyring på huset og til båtmotoren.
Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt.
Biodiesel er et førstevalg til oljefyren. Den er uproblematisk og har en brennverdi på 100%.
På din bil- og båtmotor vil den gi mindre kaldstartrøyk.

Miljøet

Biodiesel er helt fornybar og gir 80-90% klimagassreduksjon sammenlignet med fossil diesel. Den er ikke giftig for organismer i vann og den er fri for svovel og hydrokarboner. Vår biodiesel er 100% palmeoljefri og sertifisert i henhold til EUS bærekraftskriterier

Lagring

Biodiesel HVO100 (EN15940) er laget av 100% vegetabilske oljer og har samme egenskap som fossil diesel både til maskinparken, bilparken,fyring på huset og til båtmotoren. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt. Biodiesel er et førstevalg til oljefyren. Den er uproblematisk og har en brennverdi på 100%. På din bil- og båtmotor vil den gi mindre kaldstartrøyk.

Bruksområder

01. Bil- og maskinpark

Dette krever det ingen justering av motor, men motoren må være godkjent for bruk av EN1590. Den fungerer både i diesel varmere og til kjøleaggregater.

02. Båt

Biodiesel kan brukes på både gammel og ny båtmotor. Det krever ingen justering men med motorgaranti må du få godkjent bruk av EN1590.

03. Fyring

om du fra før har fyrt med fossil diesel kreves det i utgangspunktet ingen tankrens. Vi vil likevel anbefale dette om det er en eldre tank som kan inneholde mye slam fra mange års bruk. HVO løser opp slammet som igjen fester seg i siler og dyser. Har du fyrt med B100 og skal over til HVO bør du bruke opp så mye B100 som mulig. Produktene kan fint blandes, men du kan risikere å få så mye biofyringsolje i systemet at du må justere dysene på nytt.