Dieselautomatene

Biodiesel HVO100

Sesongoversikt
Sommer -11 grader fra 1. april til 15. september. vår og høst -22 grader fra 1. mars til 31. mars og 16. september til 31 oktober, vinter -32 grader fra 1. november til 29. februar.

Produktet

Produkt informasjon

Biodiesel HVO100 (EN15940) er laget av 100% vegetabilske oljer og har samme egenskap som fossil diesel både til maskinparken, bilparken ,fyring på huset og til båtmotoren.
Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt.
Biodiesel er et førstevalg til oljefyren. Den er uproblematisk og har en brennverdi på 100%.
På din bil- og båtmotor vil den gi mindre kaldstartrøyk.

Miljøet

Biodiesel er helt fornybar og gir 80-90% klimagassreduksjon sammenlignet med fossil diesel. Den er ikke giftig for organismer i vann og den er fri for svovel og hydrokarboner. Vår biodiesel er 100% palmeoljefri og sertifisert i henhold til EUS bærekraftskriterier

Lagring

Biodiesel HVO100 (EN15940) er laget av 100% vegetabilske oljer og har samme egenskap som fossil diesel både til maskinparken, bilparken,fyring på huset og til båtmotoren. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt. Biodiesel er et førstevalg til oljefyren. Den er uproblematisk og har en brennverdi på 100%. På din bil- og båtmotor vil den gi mindre kaldstartrøyk.

Bestilling

Ved bestilling av HVO må du være sikker på at det er HVO Standard EN15940 som er på tanken fra før. Sjekk siste faktura eller kontakt din oljeleverandør.

Bytte av produkt

Skal du bytte Fra HVO til B100 må du kontakte servicetekniker før du blander produkter og dysene må også justeres.

Bruksområder

01. Bil- og maskinpark

Dette krever det ingen justering av motor, men motoren må være godkjent for bruk av EN1590. Den fungerer både i diesel varmere og til kjøleaggregater.

02. Båt

Biodiesel kan brukes på både gammel og ny båtmotor. Det krever ingen justering men med motorgaranti må du få godkjent bruk av EN1590.

03. Fyring