Dieselautomatene

Entreprenører

Uten diesel stopper byggeplassen, derfor kommer vi på kort varsel. Med 30-års erfaring med levering til entreprenørbransjen, er vi stolte av å ha levert til mange store prosjekter som Follobanen, Nasjonalmuseet, Fornebu-utbyggingen, Jordal Amfi og Bjørvika.

Produkter vi mener passer for ditt bruk

Alle våre biooljer er palmeoljefri og tilfredsstiller EUs fornybardirektiv RED og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISCC.
Biodiesel HVO100
Biodiesel HVO100 (standard EN15940)

Biodiesel HVO100 er laget av 100% vegetabilske oljer og har samme egenskap som fossil diesel. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt...

Fossil Diesel
Fossil diesel

Fossil diesel har et svovelinnhold på max 10ppm og brukes til alt som er motorisert og den har erstattet fyringsolje standard. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt. Brennverdi er på 100%...

previous arrow
next arrow

Som kunde av oss får du dette og mye mer.

Leveringsgaranti – oftest samme dag eller senest dagen etter.

Rett diesel til rett årstid så den ikke fryser.

Betal kun for det du får plass til på tanken – ikke alt du har bestilt.

Konkurransedyktige priser og skreddersydd rabatter.

Skal dere over til å bli en “Grønn byggeplass”?

1. januar 2022 blir det forbudt å fyre med fossil diesel på alle byggeplasser i hele Norge og fra 1. januar 2023 blir det forbudt med gass. Statens anbefaling er å gå over til biodiesel HVO100 og strøm.

100% palmeoljefri

Våre bioprodukter er 100% palmeoljefri i henhold til EUs bærekraftskriterier, og vi kan legge frem sertifikater dersom det er behov for dette til deres miljøregnskap

Justeringer ved overgang

Ved overgang til biodiesel må du justere brenneren men det er ikke nødvendig å bytte noen pakninger, da disse har smørende egenskaper. Ønsker du likevel bytte slanger, anbefaler vi Ventol eller Nitril.

Skal maskinparken over på biodiesel HVO100?

Biodiesel har samme egenskaper som fossil diesel, og det er ikke nødvendig med noen justering av motoren. Du kan også blande Biodiesel HVO100 og fossil diesel uten problemer.

Oppfyller brenselsstandarden for diesel

Biodiesel HVO100 har noe lavere densitet, men oppfyller ellers brenselstandarden for diesel.

Lave utslipp og høyt klimanytte

Biodiesel HVO100 har lave utslipp og høyt klimanytte, og gir mindre kaldstart-røyk.

Godkjenninger og garantier

Biodiesel HVO100 tilfredsstiller ikke kravene i EN590, da densiteten er ikke høy nok og det er noen andre tekniske egenskaper som blant annet cetantallet som er litt forskjellig fra fossil diesel. Motorprodusent må ha godkjent EN15940 for at garanti skal gjelde.

Vi ønsker å bygge en bærekraftig fremtid sammen med dere.

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her