Landbruk

Hva kan vi tilby dere?

Vi kan levere følgende produkter:

Farget diesel (EN590)


Kuldeegenskaper: Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -32°C.

Blank diesel (EN590)


Kuldeegenskaper: Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -32°C. Inneholder 23% bioprodukter.

Biodiesel HVO (EN12214 og EN590)


Kuldeegenskaper Sommer -11°C, vår og høst -22°C, vinter -33°C.

Landbruk og biodiesel