Dieselautomatene

Landbruk

Vi kjenner landbruket, og vet at våronna, høstonna og snømåking ikke kan vente i dagesvis på levering når det går tomt. Vi vet også at det ofte er små økonomiske marginer, og at konkurransedyktige priser er svært viktig for denne bransjen.

Produkter vi mener passer for ditt bruk

Alle våre biooljer er palmeoljefri og tilfredsstiller EUs fornybardirektiv RED og produksjonen er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISCC.
Biodiesel HVO100
Biodiesel HVO100 (standard EN15940)

Biodiesel HVO100 er laget av 100% vegetabilske oljer og har samme egenskap som fossil diesel. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt...

Fossil Diesel
Fossil diesel

Fossil diesel har et svovelinnhold på max 10ppm og brukes til alt som er motorisert og den har erstattet fyringsolje standard. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt. Brennverdi er på 100%...

previous arrow
next arrow

Som kunde av oss får du dette og mye mer.

Fossil diesel og biodiesel HVO100.
Rett diesel til rett årstid så du unngår at den fryser.
Leveringsgaranti senest dagen etter bestilling.
Konkurransedyktige priser.

Bør du velge fossil- eller biodiesel HVO100?

Det er i dag et sterkt ønske fra myndighetene at landbruket skal over på mer miljøvennlig drivstoff. Biodiesel HVO100 har utmerkede brenselsegenskaper, og er derfor svært godt egnet i traktormotorer.

Kan gi bedre resultater.

Biodiesel HVO100 soter mindre, har høyt cetantall som gir god antennelse og den har svært gode termiske egenskaper.

Bedre lagringsstabilitet.

Lagringsstabiliteten er bedre enn på fossil diesel. Men sjekk alltid med produsenten av traktoren dersom du har motorgaranti.

Vi ønsker å bygge en bærekraftig fremtid sammen med dere.

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her

400+

Statistikk her