Dieselautomatene

Fossil diesel

Sesongoversikt
Sommer -11 grader fra 1. april til 15. september. vår og høst -22 grader fra 1. mars til 31. mars og 16. september til 31 oktober, vinter -32 grader fra 1. november til 29. februar.

Produktet

Produkt informasjon

Fossil diesel har et svovelinnhold på max 10ppm og brukes til alt som er motorisert og den har erstattet fyringsolje standard for de som har tillatelse til å bruke dette. Produktet finnes som blank, avgiftspliktig og farget, avgiftsfritt produkt. Fossil diesel har en brennverdi på 100%.

Miljøet

I fossil diesel med veiavgift er det blandet inn opp til 24,5% bioprodukter. Biler tilsatt adblue reduserer nox-utslippet med 94%.

Lagring

Fossil diesel (EN590) kan lagres i flere år og blir derfor brukt som spissfyring hos de som kan dette etter forskriftene. Den er derfor fin å bruke i kombinasjon med strøm. Du kan trygt blande fossil diesel med bioprodukter. Bare vær klar over at slagg fra fossil diesel i gamle tanker kan løses opp av biofyringsoljer som igjen kan tette dyser.