Biodiesel

HVO til din dieselmotor

HVO til din båtmotor

HVO er også et utmerket brensel for båtmotorer da innholdet er 100% HVO, dvs helt uten innblanding.

HVO som fyring

HVO er også et utmerket brensel for båtmotorer da innholdet er 100% HVO, dvs helt uten innblanding.

Produksjon og sporbarhet

Brensels Egenskaper

Kuldeegenskaper og lagring

HVO og miljøet

HVO100 Sammenlignet med standard diesel (EN 590)

EUs bærekraftkriterier

Råvaren

Animals fett fra næringsmiddelinsdustri

Animalsk fett fra kjøttindustrien har i mange år vært anvendt som råvare i produksjon av fornybart drivstoff. Animalsk fett kan også anvendes i industri for dyrefor og til kjemisk industri. Animalsk fett som er godkjent for bruk i dyrefor blir ikke anvendt i drivstoff markedet. Her stilles det krav til sporbarhet tilbake til stedet der restproduktet eller avfallet oppstår.

Brukt matolje og frityrolje

Brukt matolje er restprodukter fra næringsmiddelindustrien og brukt frityrolje er avfall fra frityr og steking ved f.eks. restauranter, men også fra næringsmiddelindustrien som bearbeider stekte ferdig-produkter. Det stilles krav på sporbarhet helt tilbake til navnet på produsenten eller restauranten.

Fiskefett fra fiskeindustrien

Avfallet fra fiskefett separeres fra den rensede fisken som går til næringsmidler. Fiskefettet anvendes til dyrefor. Alt som ikke kan anvendes til dyrefor, anvendes som råstoff til produksjon av biodrivstoff. Her stilles det krav til sporbarhet tilbake til produsent eller der avfallet oppstår.