Service

Vi anbefaler årlig service på ditt biofyringsanlegg. Dette gir større driftssikkerhet og bedre fyringsøkonomi når kulden setter inn.

Husk at du må ha biofyringsolje på tanken når det skal utføres service.

Vi anbefaler at du kun bruker EO godkjent fyringstekniker. Fyringsteknikerens EO-sertifikat er garanti for at du får service utført etter kvalitetssikret prosedyre. I ordningen inngår egen kontrollordning, som sikrer at du får kvalitetsservice. Vi anbefaler AG Varmeteknikk AS til alle våre kunder.

AG Varmeteknikk AS, tlf: 40 00 64 11, post@agvarmeteknikk.no